Dedicată dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul studenţilor, această secțiune constituie „puntea” dintre universitate și mediul social-economic. Participanţii vor avea ocazia să interacţioneze cu persoane din domeniul amintit, obținând astfel informații de actualitate referitoare la exigenţele societăţii dinamice în care trăim, precum și dobândirea de cunoștințe, deprinderi și aptitudini esențiale care au legătură cu gruparea de competențe antreprenoriale, rezultatul dorit fiind dezvoltarea unui spirit antreprenorial printre tineri.